Retourneren

Wenst u één of meerdere producten van uw bestelling te retourneren?
Hier vind u alle benodigde informatie met betrekking tot ons retourproces.


Herroepingsrecht - Artikelen retourneren

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de zending in ontvangst heeft genomen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post of e-mail) op de hoogte te stellen de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat het termijn van 14 dagen is verstreken.
Ons retouradres is: Parallelweg zuid 1 | 5461XG Veghel

Let wel, lichaams- gezichtscrèmes of spray's, suppleties en vitamines waarvan de verzegeling na levering is verbroken, kunnen niet geretourneerd worden.


Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na herroeping van ons terug. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen. Wij betalen u terug per bankoverschrijving, op het rekeningnummer waarmee u de eerdere betaling heeft gedaan; er worden voor terugbetalingen geen kosten in rekening gebracht.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop wij de ondubbelzinnige verklaring hebben ontvangen, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening en worden niet terugbetaald, tenzij het een foutieve- of defecte levering door ons betreft.


Verkeerd artikel ontvangen

Bij ontvangst van een verkeerd artikel controleert u eerst welk artikel u heeft besteld en welk artikel is bevestigd via de eerst verstuurde e-mail. Dit kunt u doen door de beschrijving op het product en de beschrijving in de bevestigingsmail te vergelijken. Komen deze niet overeen, dan dient u contact op te nemen met de klantenservice, zij zullen u voorzien van de benodigde informatie om het verkeerd ontvangen artikel kosteloos te retourneren.

Wanneer u de verkeerde producten besteld heeft zijn de kosten voor het retour zenden voor eigen rekening. Neem over het retour zenden van verkeerd bestelde producten contact op met onze klantenservice.